Dieter De Cauderlier fonds voor hersentumoren
Dieter De Cauderlier was een rasechte Deerlijknaar, een vriend van iedereen, een echte levensgenieter. In 2015 moest hij echter de strijd tegen hersenkanker aangaan. Ook al was zijn motto 'nie ploein', overleed hij toch op 25 augustus 2017 op 32-jarige leeftijd.

Om Dieter te eren en lotgenoten betere kansen te kunnen bieden, richtten zijn familie en vrienden een onderzoeksfonds op voor het Leuvens kankerinstituut (LKI): het Dieter De Cauderlier-fonds voor hersentumoren. We blijven vooruitgang boeken in de strijd tegen kanker. Voor bepaalde vormen van kanker blijft het echter zoeken naar gerichte therapieën, met minder neveneffecten of blijvende gevolgen. Een kankerproces is bovendien zeer ingrijpend, op fysiek, emotioneel en sociaal vlak.

Professor Johan Swinnen, kankeronderzoeker aan de KU Leuven en vicevoorzitter van het Leuvens kankerinstituut (LKI), is voorzitter van het fonds. Hij is zelf vader van een zoon die de gevolgen van een kankerbehandeling moet dragen. "Hersentumoren blijven vaak moeilijk te behandelen en de gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving zijn ingrijpend. Het ‘Fonds Dieter de Cauderlier’ wil hier verandering in brengen. Ikzelf heb Dieter goed gekend als lotgenoot van mijn eigen zoon en had een briefje voor hem mee op mijn tocht naar Compostela (in 2017). Ik ben dankbaar en trots dat ik met dit Fonds de moedige strijd van Dieter tegen deze ziekte kan verderzetten".

Phyline De Cauderlier, zus van Dieter en medebestuurder, legt uit waarom haar familie en vrienden dit initiatief hebben genomen: "In februari 2015 kregen we het harde nieuws te horen dat Dieter een hersentumor had. Omdat wij zelf maar weinig konden doen, naast er voor hem te zijn, besloten we een fiets- en wandelevenement te organiseren ten voordele van het hersentumoronderzoek: BeneFIETS. Op de eerste editie fietste Dieter zelf nog 70 km mee! Jammer genoeg heeft hij onze tweede editie niet kunnen meemaken. We besloten een fonds op te richten dat zijn naam draagt. De gelden uit het fonds gaan rechtstreeks naar projecten gelinkt aan hersenkanker. Ook al kunnen we Dieter niet meer helpen, we hopen hiermee zijn lotgenoten meer kansen te geven. Mijn broer stond altijd klaar voor iedereen, nu is het aan ons."

DOELSTELLINGEN
  • Het bevorderen van onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van hersentumoren.
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe persoonsgerichte therapieën voor patiënten met een hersentumor.
  • Het steunen van projecten die de opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten willen verbeteren.
BESTUURSLEDEN

Prof. dr. Johan Swinnen is voorzitter van Dieters fonds. Hij is voorzitter van het Departement Oncologie, hoofd van het Laboratorium voor Lipidenmetabolisme en Kanker en hoofd van het Laboratorium voor Tumorimmunologie en Immunotherapie.

Prof. dr. Gabrielle Bergers is hoofd van het Labo voor Tumor Micro-omgeving en Therapeutische Resistentie.

Prof. dr. Johan Menten is staflid radiotherapieoncologie, verantwoordelijk voor bestraling van hersentumoren en tumoren bij kinderen. Daarnaast is hij coördinator van de palliatieve zorg van het UZ Leuven en lid van het medisch ethisch comité KU Leuven. Hij deelt zijn kennis met een deeltijdse job als hoogleraar in de faculteit Geneeskunde.

Dr. Jeroen Ceuppens is neurochirurg aan AZ Groeninge. Hij is lid van de Belgische Beroepsvereniging Neurochirurgie, van BSN (Belgian Society of Neurosurgery), e.a. Hij volgde het ziekteproces van Dieter op.

Andere bestuurdsleden zijn mevr. Griet Van der Perre (communicatieverantwoordelijke en fundraiser LKI en secretaris van het Fonds), mevr. Anne-Mie Decavel (Dieters moeder), dhr. Frederic Manhaeghe (Dieters goede vriend) en mevr. Phyline De Cauderlier (Dieters zus).